ROZDÁVAME DARČEKY! ROZDÁVAME DARČEKY! ROZDÁVAME DARČEKY! ROZDÁVAME DARČEKY! ROZDÁVAME DARČEKY! ROZDÁVAME DARČEKY! ROZDÁVAME DARČEKY! ROZDÁVAME DARČEKY! ROZDÁVAME DARČEKY! ROZDÁVAME DARČEKY! ROZDÁVAME DARČEKY! ROZDÁVAME DARČEKY! ROZDÁVAME DARČEKY! ROZDÁVAME DARČEKY! ROZDÁVAME DARČEKY! ROZDÁVAME DARČEKY! ROZDÁVAME DARČEKY! ROZDÁVAME DARČEKY! ROZDÁVAME DARČEKY!

mikolaj-2016-a_1

mikolaj-2016-b_1

Uvedené ceny sú z DPH.
Prémiovaná hodnota sa uvádza na jednej objednávke (hodnoty jednotlivých nákupov sa nesčitavajú).
Klienti, u ktorých sa evidujů faktúry po splatnosti nad 50 dní – nebudú prémiovani.
Rezáky TOYO TC-17B dodáme najneskór do 20.1.2017.
Darčeky fakturujeme za 1 cent.