Už si nemusíte vyberať medzi ochranou pred slnkom a jasným interiérom!

S potešením Vám oznamujem, že do širokej škály skla zaradíme nové 4mm sklo Pilkington Suncool ™ 70/35.

Sklo Pilkington Suncool ™ 70/35 má najvyššiu izoláciu medzi všetkými výrobkami Pilkington vďaka veľmi malému prenosu celkovej slnečnej energie a extrémne vysokému prenosu svetla.

Tento produkt poskytuje extrémne vysokú tepelnú izoláciu (Ug = 1,0 W / m²K).

Je to sklo, ktorého popularita v dôsledku požiadaviek na nízky parameter G sa zvyšuje medzi našimi a vašimi zákazníkmi – toto sklo výrazne zvyšuje pohodlie pri pobyte v miestnostiach pri vysokých vonkajších teplotách a znižuje ich vykurovanie.

Podrobné informácie v prílohe:

zalacznik-suncool4