Otvorené v krátkom čase! / Otevřeno v krátkém čase!