Sídlo:

Tel.: +421 41 202 12 34
centrumskla@centrumskla.sk

Krysztal s.r.o.
01088 Žilina,
ul. Kamenná cesta 3

SK: 2021998814 IČO: 36 423 491

Spoločnosť Krysztal s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15494/L

Predajňa:
Centrum Idea
01088 Žilina,
ul. Kamenná cesta 3,

Peter Kobida
mobil: +421 901 746 333
peterkobida@centrumskla.sk

Ľubomír Sventek
mobil: +421 910 198 333
lubomirsventek@centrumskla.sk

Miroslav Ďurnek
mobil: +421 950 352 352
mdurnek@centrumskla.sk

Obchodný zástupca:
Ján Štofan
janstofan@centrumskla.sk
mobil: +421 917 175 905

Logistika:
Mirosław Zarabski
mirek@centrumskla.sk
tel.: +421 41 228 93 82

Water-Jet:
dopyt@centrumskla.sk
tel. +421 41 202 12 34 kl. 1112

Cenové ponuky:
Mateusz Jelito
dopyt2@centrumskla.sk
mobil: +421 901 712 110
tel.: +421 41 228 93 83

Łukasz Gawlik
dopyt3@centrumskla.sk
tel.: +421 41 230 48 20

Objednavka:
Dominika Bugdoł
objednavky4@centrumskla.sk
tel.: +421 41 230 48 17

Mateusz Cisowski
objednavky@centrumskla.sk
tel.: +421 41 228 93 81

Henryk Horowski
objednavky2@centrumskla.sk
tel.: +421 41 228 93 84

Maciej Lisowski
centrumskla@centrumskla.sk
tel.: +421 41 228 93 80

Kancelária:
Renata Krajewska
office@centrumskla.sk

IT:
Marcin Poręba
mporeba@centrumskla.sk
tel.: +421 41 202 12 34 kl. 1140

eShop:
Dawid Dyrek
ddyrek@centrumskla.sk

Prenajom:
Robert Głąb
mobil: +421 910 503 399
prenajom@centrumskla.sk